Incoming

Kromě průvodcovské činnosti se naše agentura výrazně angažuje i v příjezdovém cestovním ruchu. Důkazem tohoto tvrzení je naše dlouholetá a úspěšná spolupráce převážně s těmito rakouskými partnery: ÖBB, Weinviertel, Waldviertel, Retzer-Land.

Dalšími aktivitami naší společnosti je plánování a realizace marketingových aktivit v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách s mimořádným zaměřením na propagaci města Znojma a jižní resp. jihozápadní Moravy v rámci ČR i v zahraničí. Dále pak snaha o využití potenciálu ostatních partnerů a umožnit tak vznik promyšlené a provázané spolupracující sítě subjektů v oblasti cestovního ruchu. Do budoucna bychom našich znalostí na poli destinačního managementu rádi využili a stali se jedním z hlavních subjektů pro prezentaci našeho regionu a organizaci cestovního ruchu na jižní Moravě.